Polityka prywatności i polityka cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kasia Zielińska.

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, możecie się Państwo kontaktować z administratorem danych pod adresem: admin@vitasana.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są:
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. uzasadniony interes administratora, którym jest realizacja Państwa zapytań, a także ewentualne dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych lub obrona przed nimi;
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy z Państwem,
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Państwa zgody;

4. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania po naszej stronie obowiązków archiwizacyjnych lub upływu okresu przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).

6. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące z Administratorem Danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług.

7. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie są przekazywane poza obszar EOG.

8. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

POLITYKA COOKIES

Serwis vitasana.pl używa plików cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników. Niniejsza Polityka dotyczy plików “cookies” i odnosi się do strony internetowej, której operatorem jest Kasia Zielińska (zwany dalej Operatorem).

Czym są pliki “cookie”?

Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików “cookies”?

Pliki “cookies” używamy w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Jakich plików “cookies” używamy?

W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach stron internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych.

Podstawy prawne przetwarzania.

Podstawą przetwarzania w przypadku korzystania z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi jest utrzymanie sesji i właściwe działanie strony internetowej, oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, na wykorzystywanie plików cookies przez Administratora na jej urządzeniu końcowym.

Czy pliki “cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików “cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jak długo będziemy przetwarzać pliki “cookies”?

Pliki cookie będziemy przechowywać do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) przez użytkownika, a w uzasadnionych wypadkach dłużej, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa (np. w celu dochodzenia roszczeń). W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

Usuwanie plików “cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików “cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jakie zabezpieczenia stosujemy na stronach?

Strony internetowe Operatora są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.