Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania w 1948 roku Światowej Organizacji Zdrowia – WHO. Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie szczególnej uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie. Każdego roku motyw przewodni poświęcony jest innej tematyce. Hasło Światowego Dnia Zdrowia inicjuje Miesiąc Zdrowia i Rok działań dotyczących tego zagadnienia.

Hasłem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia w 2019 roku jest Uniwersalna opieka zdrowotna (Universal Health Coverage, UHC), ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej (Primary Health Coverege, PHC).

„Uniwersalna opieka zdrowotna dla wszystkich i wszędzie”

„Universal health coverage: everyone, everywhere”

Zapewnienie powszechnego dostępu do UHC jest jednym z fundamentalnych celów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Zdrowie jest prawem dla każdego człowieka, w każdym wieku.

Zdrowie jest najważniejszą wartością w życiu człowieka i każdy w równym stopniu zasługuje na profesjonalną pomoc medyczną. Mimo to według danych WHO, co najmniej połowa osób żyjących na świecie nie otrzymuje niezbędnej pomocy medycznej. Miliony ludzi wciąż nie mają do niej dostępu, lub muszą wybierać pomiędzy opieką medyczną a jedzeniem, ubraniem czy nawet mieszkaniem. Dlatego motywem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia jest wspieranie krajów w dążeniu do Powszechnej Opieki Zdrowotnej (UHC). Każde państwo powinno stworzyć system podstawowej opieki medycznej, która będzie dostępna dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć i status majątkowy.

Światowa Organizacja Zdrowia nawołuje, aby podjąć kroki mające na celu zapewnienie wszystkim i wszędzie dostępu do usług zdrowotnych wysokiej jakości, bez konieczności rezygnacji z nich z powodu trudności finansowych.

„Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupowaniem lekarstw a kupowaniem jedzenia. „

Podstawowa opieka zdrowotna może zaspokoić większość potrzeb zdrowotnych ludzi przez całe ich życie.

Głównym założeniem jest skupienie uwagi na konieczności zapewnieniu każdemu dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie, który obejmuje pełen zakres usług i działań, potrzebnych przez całe życie, takich jak: promocja zdrowia, profilaktyka, leczenie, rehabilitacja i opieka paliatywna. Ze szczególnym uwzględnieniem stabilnego systemu podstawowej opieki zdrowotnej (PHC).

„Universal health coverage: everyone, everywhere”

 

„Powszechna opieka zdrowotna dla wszystkich i wszędzie”

 

Rozwój współczesnej cywilizacji przyczynia się do występowania i rozprzestrzeniania w szybkim tempie chorób cywilizacyjnych, które są obecnie jednym z największych problemów zdrowotnych państw. Nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zawał serca, cukrzyca, nadwaga, otyłość, nowotwory, alergie, cukrzyca, zaburzenia psychiczne, to niektóre z nich i ciągle niestety ich przybywa. Rosnące w związku z tym w szybkim tempie zapotrzebowanie na świadczenia medyczne przewyższa znacznie możliwości ich sfinansowania. Dlatego tak bardzo istotne staje się zapobieganie i promocja zdrowia, poprzez kontrolę własnego zdrowia i jego poprawę dzięki podejmowaniu sprzyjających zdrowiu wyborów i decyzji. W myśl naczelnego hasła od zarania medycyny:

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”

Zdrowie dla wszystkich – każdy ma tu rolę do odegrania. Dbaj o swoje zdrowie i zdrowie twojej rodziny.

Ta przypisywana Hipokratesowi sentencja ma szczególne zastosowanie, kiedy to instytucje ochrony zdrowia nie nadążają z leczeniem za lawinowo rosnącą liczbą zachorowań, a terapie są kosztowne i finansowane z budżetu państw. Dlatego jednym z podstawowych elementów zdrowia publicznego powinna być promocja zdrowia oraz wzrost świadomości pacjentów i ich aktywny udział w systemie ochrony zdrowia. Już w 1986 roku w Ottawie odbyła się pierwsza Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia, która zakończyła się opublikowaniem tzw. Karty Ottawskiej. Wskazywała ona kierunki działań promocji zdrowia i metody ich realizacji.

Raport byłego ministra zdrowia rządu kanadyjskiego Marca Lalonde’a z 1974r., zainicjował nową erę postrzegania zdrowia publicznego proponując szersze rozumienie zdrowia jako stanu, który nie może być osiągalny tylko przez poszerzania infrastruktury i świadczeń medycznych. Zdrowie jest wynikiem działania czynników, tzw. obszarów zdrowia, związanych z dziedziczeniem genetycznym, środowiskiem, stylem życia i opieką medyczną.

Promocja zdrowego stylu życia

może wpłynąć na poprawę zdrowia i ograniczyć zapotrzebowanie na opiekę medyczną.

Stan zdrowia zależy od wielu czynników, ale największy wpływ na nie ma styl życia 55%, następnie wpływ środowiska 20%, czynniki genetyczne to 15%, a tylko 10% zależy od systemu opieki zdrowotnej.

Czynniki wpływające na stan naszego zdrowia:

  • Styl życia ludzi 55%;
  • Środowisko życia 20%;
  • Czynniki genetyczne 15%;
  • Organizacja opieki zdrowotnej 10%.

Autorzy Narodowego Programu Zdrowia (1996 – 2005) w Polsce wyrazili opinię, że stan zdrowia człowieka zależy w 50-60% od stylu życia, w ok. 20% od czynników środowiskowych, w ok. 20% od czynników genetycznych i w pozostałej części 10-15% od służby zdrowia.

Sprecyzowanie i wdrażanie zaleceń prozdrowotnego stylu życia stwarza więc największe szanse radykalnej poprawy stanu zdrowia społeczeństw. Edukacja zdrowotna pacjenta powinna polegać na kształtowaniu wiedzy, motywacji, postaw i umiejętności oraz wpływaniu na jego zachowanie w celu utrzymania lub poprawy zdrowia.

„Twoje zdrowie w twoich rękach”

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here